13 Temmuz 2021, 16:56 tarihinde eklendi

Süleyman Şah’ın Seceresi – Osman Gazi ve Ertuğrul Gazi’nin Dedesi Kimdir?

Süleyman Şah’ın Seceresi – Osman Gazi ve Ertuğrul Gazi’nin Dedesi Kimdir?

REKLAMLAR

Engin Dinç USMED Duyum.Net Reklam Verin Reklam Verin Reklam Verin

Son dönemde yayınlanan Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman ve Uyanış Büyük Selçuklu dizileri sayesinde insanların merakını çeken konulardan bir tanesi de tarihteki karakterlerin seceresi olmuştur.

Osmanlı Devleti’nin kurucusu kabul edilen Osman Gazi’nin seceresi dizilerden de anlaşıldığı üzere babası Ertuğrul Gazi, dedesi Süleyman Şah’tır. Fakat ondan öncesi de merak konusu olmuştur. Bu yazımızda Süleyman Şah’ın seceresini ele alacağız.

Ertuğrul Gazi’nin Babası Süleyman Şah’ın Babası Kimdir?

Fatih Sultan Mehmet Han’ın kardeşi Cem Sultan’ın isteği üzerine dönemin tarihçisi Bayati tarafından yapılan araştırmalar ile Osmanlı Devleti için secere hazırlanmıştır. Hazırlanan bu secere Osmanlı Devleti’nin kurucu Osman Bey’den başlayarak geriye doğru gidilmiştir.

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in babası Ertuğrul Gazi, onun babası Süleyman Şah, onun da babası Kaya Alp ya da diğer bir isimle Kayı Alp’tir.

Süleyman Şah’ın Babası Kaya (Kayı Alp) kimdir?

Osmanlı Devleti’nin temellerini atan Kayı beyliğinin kurucusu, Süleyman Şah’ın Babası, Ertuğrul Gazi’nin dedesidir.

Süleyman Şah’ın Dedesi Kızıl Buğa (Kızıl Boğa) kimdir?

Süleyman Şah’ın babası Kaya Alp’in babasıdır. Bunun dışında secereyi sıralamak gerekirse aşağıdaki şekilde listelenmektedir.

 • Baytemir (Baydemir)
 • Ay Kutluğ
 • Tuğrul Alp
 • Kara Batur
 • Sakur Alp
 • Bulgay
 • Sungur Alp
 • Tok Temir Alp
 • Yıksak Alp
 • Çemendur Alp
 • Ay Kutluğ
 • Turak
 • Kaz Han
 • Yasu Han
 • Bay Temur
 • Tortulmuş
 • Yalvaç Beg (Yalvaç Bey)
 • Bay Beg (Bay Bey)
 • Tokmiş Beg (Doymuş Bey)
 • Kuçi Beg (Koçi Bey)
 • Ortuk
 • Kurtarı Beg (Kurtarı Bey)
 • Çoktemur
 • Turaç
 • Kızıl Buga (Kızıl Boğa)
 • Yumak
 • Baş Buga (Baş Boğa)
 • Çamur Han
 • Bay Soy
 • Sevinç Beg (Sevinç Bey)
 • Çar Buga (Çar Boğa)
 • Kurtılmış Beg (Kurtulmuş Bey)
 • Korçak Han
 • Balçık Han
 • Kumaş Han
 • Kara Oğlan Beg (Kara Oğlan Bey)
 • Selman Beg (Selman Bey)
 • Kokulu Beg (Kokulu Bey)
 • Boz Togan Beg (Boz Doğan Bey)
 • Beg Temur (Bey Temur)
 • Turmuş Han (Durmuş Han)
 • Temren Han (Temren Kağan)
 • Beg Temir Han (Bey Demir Han)
 • Turmış Han (Durmuş Han)
 • Kayı Han

Kayı Han’dan önceki secere daha ziyade Türk mitolojisinde yer alan seceredir. Türklerin mitolojik seceresi ise şöyledir.

Kayı Han

Türk mitolojisinde Türklerin atası olarak bilinen ve Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin büyük atasıdır.

Kün Han (Gün Han)

Türk mitolojisinde güneş kağanı olarak da bilinmektedir. Oğuz Han’ın ikinci eşinden doğduğu bilinen oğludur.

Oğuz Han (Oğuz Kağan)

Türk milletinin bilinen ve kabul edilen en büyük kağanıdır. İsmi Oğuz Kağan Destanı’nda yer almakta ve günümüze kadar gelmektedir. Ulu Ata lakabıyla da bilinmektedir.

Kara Han (Kara Kağan)

Türk mitolojisinde kabul edilen en büyük kağanlardan bir tanesidir. Oğuz Kağan’ın babasıdır.

Dip Tokuy

Türk mitolojisinde kabul edilen en büyük kağan olan Oğuz Kağan’ın dedesidir.

Türük (Türk)

Bugünkü Türk kelimesinin kökeni bu isimden gelmektedir. Hz. Nuh Aleyhisselam’ın oğlu Yafes’in soyundan gelen Türük, savaşçı, kuvvetli bir ulus anlamına gelmektedir.

Yafes

Hz. Nuh Aleyhisselam’ın oğludur. Türklerin soyunun Nuh tufanından sonra hayatta kalan Yafes’ten geldiği rivayet edilmektedir. Nuh tufanından sonra Hz. Nuh Aleyhisselam’ın hayatta kalan üç oğlu Yafes, Sam ve Ham’ın soyundan insanların tekrar türediği anlatılmaktadır. Türklerin ise bu üç çocuktan birisi olan Yafes’ten geldiğine inanılmaktadır.

Nuh (Hz. Nuh Aleyhisselam)

Eski Sümer yazıtlarında Ziusudra, Asur tabletlerinde Utnapiştim isimleriyle geçen ve Mezopotamya’nın Şuruppak kentinde yaşadığı rivayet edilen peygamberdir. Kuran-ı Kerim’de Hz. Nuh Aleyhisselam ile ilgili birçok bilgi yer almaktadır.

Kayra Han

Altay Türklerinin mitolojisinde gök tanrı inancı olması nedeniyle Kayra Han gök tanrıların en büyüğüdür ve Türkler onun soyundan gelmektedir.

Kök Tengri Han (Gök Tanrı)

Eski Türk mitolojisinde yer alan ve İslamiyet’ten önce kabul edilen inanca göre dünyayı yaratan tanrıdır.

REKLAMLAR

Engin Dinç USMED Duyum.Net Reklam Verin Reklam Verin Reklam Verin

BİR CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *