1. Ana Sayfa
  2. Sağlık
  3. Serebral Palsinin Erken Belirtilerini Gözden Kaçırmayın

Serebral Palsinin Erken Belirtilerini Gözden Kaçırmayın

featured

Çocukluk çağında görülen engelliliğin kıymetli sebeplerinden bir tanesi, halk ortasında beyin felci olarak da bilinen Serebral Palsi (SP), her 1000 canlı doğumda 2, her 1000 prematüre doğumda ise 100 bebekte görülüyor. Bebeklik periyodundan itibaren yahut daha ileri yaşlarda tanısı konulabilen SP, beynin etkilenen bölgesi ve hasar derecesine nazaran farklı belirtiler gösterebiliyor. Bebeklerde nedensiz ve hedefsiz, susturulamayan çok ağlama, bir yaşından evvel sağ elli yahut solak olduğunu düşündürecek biçimde el tercihinin olması, ayına nazaran başını tutmasında geri kalma ve gülümsememe üzere durumlar görülüyorsa kesinlikle en kısa vakitte uzman tabibe başvurmak gerekiyor. Memorial Ankara Hastanesi Çocuk Nöroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Y.K. Yavuz Gürer, “6 Ekim Serebral Palsi Günü” öncesinde SP konusunda kıymetli bilgiler verdi.

Serebral palsinin farklı tipleri vardır

SP hastanın yaşına nazaran motor gelişiminin geri kalması, duruş ve yürüyüşünün ayına nazaran beklenenden farklı olması ile kendini gösterebilen bir hastalıktır. Halk ortasında “Beyin felci” olarak da bilinen SP etkilenen beden kısımlarına nazaran spastik hemipleji (vücudun bir tarafı), spastik dipleji (her iki bacak), spastik kuvadripleji (iki kol ve iki bacak) ve diskinetik (istemsiz hareketler) SP tiplerine ayrılmaktadır.

İlerleyici bir özelliği yoktur

Klinik bulguları ile daha berbata gidici özelliği bulunmayan SP, gebelik öncesinde, gebelik sürecinde, doğum sırasında ve doğumu takip eden birinci beş yıl içerisinde, çeşitli nedenlerle beyin dokusunda oluşan ve ilerleyici özelliği olmayan zedelenmeler sonucunda meydana gelmektedir. Annenin daha evvel düşük yapması, zihinsel özürlü olması, annede tiroid hastalığının bulunması ve evvelki çocuklarında motor, zihinsel ve duygusal bozukluğun olması gebelik öncesi nedenleri oluştururken; çoklu gebelik, annenin epileptik olması, gebelik toksemisinin bulunması ise gebelik sürecindeki sebepler ortasında bulunmaktadır. Bununla birlikte prematüre doğum ve bebeğin aksi gelmesi, enfeksiyonlar, K vitamini eksikliği, travmalar ve sarılık bedellerinin yüksek olması da doğum sonrası sebepleri oluşturmaktadır.

Serebral palsinin erken belirtilerini gözden kaçırmayın

SP belirtisi erken devirde ortaya çıkabilirse de kimi hastalarda teşhis geç konulabilir.

– Bebeğiniz, gereksiz yere çok ağlıyor, onu keyifli etmekte zorlanıyor ve susturamıyorsanız,

-Ellerini, başparmakları avuç içinde olacak formda yumulu tutuyor ve açmıyorsa,

-Bir yaşından evvel bebeğinizin, sağ elli yahut solak olduğunu düşündürecek biçimde el kullanımında asimetri varsa,

-Kol ve bacaklarının hareketlerinde asimetri varsa,

-Başını gereğince dik tutmuyor, sizi görünce izlemiyor, gülümsemiyorsa, en yakın çocuk doktoru ile görüşmeniz uygun olacaktır.

Gerekli tetkiklerin yapılması kıymetli

Beklenen vakitte başını dik tutamayan, takviyesiz oturamayan, ayakta duramayan ve yürüyemeyen bebeklerde deneyimli tabibin şüphelenmesi, çocuk nöroloji uzmanının muayenesi ve gerekli tetkiklerin yapılmasını takiben SP tanısı konulabilir. Lakin beyin gelişiminin iki yaşına kadar çok süratli olduğu, hatta 5 yaşına kadar motor gelişimde çok olumlu değişikliklerin olabileceği bilindiğinden, kesin teşhis koymak için tabipler bir müddet takip etmeyi önerebilirler.

Tedavi sürecinde sabırlı olmak gerekir

SP tanısı alan hastanın tedavisi, mevzuyla ilgili uzmanların ve ailenin dayanağı ile yapılmaktadır. SP’nin tedavisinde sabırlı olmak gerektiği ve bunun bir takım işi olduğu unutulmamalıdır. Motor becerilerdeki sıkıntıların tahlilinde fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları ve fizyoterapistlerin rolleri büyük kıymet taşımaktadır. SP hastalarının duruş ve yürüyüş bozukluklarının tedavisinde, kasları gevşetmek ve fizik tedavilerinin daha rahat yapılabilmesi için ağızdan ilaç kullanılması gerekebilir. Bununla birlikte özel durumlarda botoks tedavisi ve kas gevşetme operasyonları da yapılabilmektedir.

İşitme azlığı ve görme bozukluğu genel gelişimi olumsuz etkileyebilir

SP hastalarında motor gelişim geriliği dışında, beyindeki zedelenmenin yeri, derecesi ve nedenine bağlı olarak işitme, görme, konuşma bozuklukları, epilepsi nöbetleri, dikkat noksanlığı, algılama, öğrenme, davranış ve marifet bozukluğu eşlik edebilir. Bu nedenle hastalarda görme ve işitme testlerinin yapılması, çocuk psikiyatrisinin görüşünün alınması gerekebilir.

Serebral palsili çocukların aileleri için teklifler

-Bu rahatsızlığın sebebi aileler değildir. Öngörülemeyen bu durum için aileler kendilerini suçlamamalıdır.

-Çocuklarda fark edilen, fakat aileler tarafından yakıştırılamayan; gelişim geriliği, motor gerilik, etrafla ilgisizlik, kol ve bacaklarında asimetri, gereksiz çok ağlama ve susmama, başparmakları avuç içinde tutup elleri açmama üzere durumlarda ailelerin kesinlikle çocuk sıhhati ve hastalıkları uzmanı ile görüşmesi ve onların teklifleri ile hareket etmeleri değer taşımaktadır.

-Her türlü aksiliğe karşın, çocuğun sıhhatle büyümesi için yapılabilecek çok şey olduğu bilinmelidir.

– Tedavi uzun müddetli ve yorucu olabildiği için, aileler vakit zaman bir grup alternatif tedavi tekniklerine yönelebilmektedir. Delilli olmayan bu tedaviler konusunda uzmanların görüşünün alınması ve bilinçsizce bu usullere başvurulmaması uygun olacaktır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorum Yap