1. Ana Sayfa
  2. Sağlık
  3. Kız ve erkek çocukları bipolar bozukluktan eşit oranda etkileniyor…

Kız ve erkek çocukları bipolar bozukluktan eşit oranda etkileniyor…

featured

Çocuk ve ergenlerde süratlice teşhis koyularak tedaviye başlanmalı!

Çocukluk ve ergenlik çağında gelişen bipolar bozukluk, kız ve erkek çocuklarını eşit oranda etkiliyor. Çocuklarda 1 saat içinde duygudurum değişikliklerinin yaşandığını belirten uzmanlar; huzursuzluk hali, saldırganlık, uyku bozukluğu ve güç artışı üzere belirtilerin görülebildiğine dikkat çekiyor. Ergenlik öncesi çocuklarda mani devrinin uzun vadeli ve dirençli olduğunu kaydeden uzmanlar, altta yatan genetik etkenlerin bipolar bozuklukta çok kıymetli rol oynadığını kaydediyor. Uzmanlar, süratlice teşhis konularak tedaviye başlanması gerektiğini vurguluyor.

Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi Çocuk Ergen Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Neriman Kilit, çocuklarda ve ergenlerde de görülebilen bipolar bozukluğun belirtileri ve özellikleri hakkında değerlendirmelerini paylaştı. Kilit, ailelere de kıymetli tavsiyelerde bulundu.

Yrd. Doç. Dr. Neriman Kilit, bipolar bozukluğu “depresif (çökmüş duygudurum), manik ya da hipomanik (yükselmiş, kabarmış duygudurum) dönemlerin olduğu, dönemler ortası büsbütün olağan olan ya da minimal belirti düzeyleriyle bir arada olduğu düşünülen, yüksek intihar, kalıcı hasar riski olabilen ve çabucak her alanda işlev kaybına yol açtığı bilinen önemli bir ruhsal bozukluk” olarak tanımladı.

Çocuklarda görülme oranı yüzde 0.6 civarında

Çocukluk çağı bipolar bozukluğunun görülme sıklığı ile ilgili kesin bir çalışma şimdi yapılmadığını kaydeden Yrd. Doç. Dr. Neriman Kilit, “Küçük ölçekli çalışmalara nazaran görülme sıklığı yüzde 0.6 civarındadır. Geç ergenlik periyodunda ise bu oran yüzde 1’dir. Erkek ve kız çocuklar eşit oranda etkileniyorlar. Ergenlerde, yetişkinlere benzeri halde manik yani taşkın duygudurumu olan devirde, huzursuzluk ya da taşkın his durumu, baskılı konuşma, fikir uçuşması, büyüklenme ve uykusuzluk, garip davranışlar gözlenen tipik belirtilerdir. Ergenlik öncesi çocuklardaki mani belirtileri ise erişkinlerde olağan dışı olarak kabul edilen belirtiler biçiminde kendisini gösteriyor.” dedi.

1 saat içinde duygudurumları değişebiliyor

Karışık özellikler, süratli döngü, psikotik belirtiler, yüksek oranda eşhastalık ve dışa atım bozukluğunun bilhassa çocukluk periyodunda görülen belirtiler olduğunu söz eden Yrd. Doç. Dr. Neriman Kilit, “Çocuklarda duygudurum değişimleri 1 saat içinde bile görülebiliyor. Huzursuzluk hali, saldırganlık, uyku bozukluğu, güç artışı belirtileri, daha sık olarak çocuklarda görülüyor. Ergenlik öncesi çocuklarda mani uzun vadeli ve dirençlidir. Bunun nedeni şimdi bilinmemekle birlikte genotipik farklılıkların rol oynayabileceği öne sürülüyor.” dedi.

Major depresyonlu çocuklarda vakitle gelişebiliyor

Bipolar bozukluğun birden fazla vakit kendisini birinci basamakta depresyon olarak da gösterebildiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Neriman Kilit, “Elde edilen datalar, major depresyonlu çocukların yüzde 20 ile yüzde 30’unda daha sonra bipolar bozukluk geliştiğini gösteriyor. Çocuklarda klinik görünümdeki çeşitlilik, çok ağır bir tabloyla başlayabilme, hastalığın hangi düzeyde seyrettiği, öbür psikiyatrik hastalıklarla yüksek oranda eştanı alması, semptomların görünümde gelişimin tesiri, çocuğun kendi semptomlarını anlatmada yaşadığı zorluklar, depresyon ve dikkat eksikliği – hiper aktivite bozukluğu ilaçlarının tesirleri ve bipolar bozukluğun geliştiği etraf teşhis koymayı zorlaştırabiliyor.” diye konuştu.

Genetik etkenler değerli role sahip

Bipolar bozuklukta altta yatan genetik etkenlerin çok kıymetli rol oynadığını vurgulayan Uzman Klinik Psikolog Yrd. Doç. Dr. Neriman Kilit, “Eldeki datalar çocukluk çağı başlangıçlı bipolar bozuklukta erişkin başlangıçlı olana nazaran daha çok ailesel yük olduğunu açığa çıkarıyor. Çocuk ve ergen bipolar bozukluğu olanların ebeveynlerinde artmış unipolar ve bipolar bozukluk görülme sıklığı olduğu söylenebilir. Çocuklarda sistemsiz aile hayatı ve ömür, ihmal ve istismar bahislerine ehemmiyet verilmeli. Küçük yaşlardan itibaren değişken his durum, bozulmuş uyku gereksinimi, okul başarısızlığı ve nörogelişimsel hastalıklarda göz önünde bulundurulmalı.” diye konuştu.

Ek psikiyatrik hastalıklar da görülebiliyor

Bipolar bozukluk tanısı alan çocuk ve ergenlerin en az dörtte üçünde ek psikiyatrik hastalıkların da görüldüğüne dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Neriman Kilit, “Yüzde 49-87 ortası dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, yüzde 75 oranında aykırı olma – aykırı gelme bozukluğu, yüzde 12 – 41 oranında davranım bozukluğu, yüzde 8 – 39 ortası unsur kullanım bozuklukları, yüzde 40 toplumsal fobi, yüzde 19-26 ortası oranda panik bozukluk, yüzde 19 yaygın anksiyete bozukluğu ve yüzde 44 oranında obsesif kompulsif bozuklukluk görülebiliyor.” dedi.

Teşhis süratlice konulmalı ve tedaviye başlanmalı

Uzman Klinik Psikolog Neriman Kilit, çocuklarda ve ergenlerde bipolar bozukluk teşhisinin süratlice konması ve tedavinin çabucak başlatılması gerektiğini söyledi ve kelamlarını şöyle tamamladı:

“Teşhis konulduktan sonra bilhassa ergenlikte artan intihar, kendine ve etrafa ziyan verme, uzun periyodik devam ve ek ruhsal hastalıklar riskini gözönünde bulundurarak hastane yatışı düşünülmeli. Birinci etapta psikoterapi, bilhassa yükselmiş duygudurumdaki yahut süratli geçişli duygudurumdaki çocuklar için başarısız olabiliyor. O bakımdan çocuğun duygudurumundaki durağanlığı hastane yatışı ve ağır ilaç kullanımı yahut TMU(Transkranial Manyetik Uyarım) üzere tekniklerle bir an evvel sağlanarak takip eden en az bir yıllık devirde tedavi ve psikoterapi devam ettirilmeli. Çocuğun yatış kalkış saatlerini yani uyku tertibini, yeme tertibini ve günlük hayatını muhakkak bir rutinde geçirmesini sağlamak hayli kıymetli. Bu bakımdan çocuğa ve aileye hastalık hakkında bilgi vermek, süreci ve tedbirleri detaylı bir halde anlatmak gerekiyor.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorum Yap