1. Ana Sayfa
  2. Teknoloji
  3. Döngüsel İktisada Geçiş

Döngüsel İktisada Geçiş

featured

İklim Krizi, Sürdürülebilirlik, Paris Muahedesi üzere hayatımızda son derece kıymet kazanmaya başlayan oluşumları yakından takip eden EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği, döngüsel iktisat konusunda farkındalık yaratmak ve bu yeni periyoda geçişi hızlandırmak için kolları sıvadı. İş dünyasının klâsik, tesiri düşük prosedürlerden uzaklaşması ve yeni iş yapış biçimlerini deneyimlemesi için çeşitli tertiplere imza atan STK, son olarak bilhassa Avrupa Birliği üyesi ülkelerde yavaş yavaş devreye giren Döngüsel Ekonomi’nin EGİAD üyesi işletmelerde de uygulanabilmesi için harekete geçti. Mevzuyla ilgili bir toplantı düzenleyerek çalışma başlatan EGİAD’ın konuğu, döngüsel iktisat modelinde farkındalık yaratmayı, kapasite artırımını, tahlil dizaynını ve siyaset geliştirilmesini amaçlayan bir Bilimsel Ar-Ge ve Toplumsal Kalkınma Kooperatifi olan D Cube’un kurucu ortağı Gülcan Ergün oldu.

Endüstrileşme ile birlikte artan kitlesel üretim kaynakları tüketimi, atıkların artmasına neden olmakta. Artan etraf kirliliğinin insan sıhhatini ve gelecek jenerasyonların refahını olumsuz bir halde etkileyecek büyüklüğe ulaşması da milletlerarası toplumda çeşitli devalar aranmasını sağlamakta. Sürdürülebilir kalkınma anlayışının öne çıkması ile birlikte mevcut ekonomik yaklaşım olan doğrusal iktisatta istenen sonuçlara ulaşılamayacağını göstermekte. Bu nedenle al-yap-at biçiminde işleyen doğrusal iktisada alternatif yaklaşımlar geliştirilmeye çalışılmakta. Döngüsel iktisat işte bu gayretlerin bir sonucu olarak karşımıza çıkmakta. Döngüsel iktisat sürdürülebilir kalkınma maksatlarına ulaşabilmek için geri dönüşüm, yine kullanım ve azaltım prensiplerinin kabul edildiği bir sistem olarak dikkatleri çekmekte.

Hususa ait düzenlenen toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği İdare Konseyi Lideri Alp Avni Yelkenbiçer; tarım, besin, güç, dokuma, su başta olmak üzere “Döngüsel İktisat Modeli”nin uygulanması sonucunda verimli ve sürdürülebilir kalkınma siyasetlerinin, bilhassa Türkiye olmak üzere tüm dünyada yaygınlaşmasını sağlamayı amaçladığını belirten DCube çalışmalarının ehemmiyetine dikkat çekti.

Dünyamızın hudutlu kaynakları büyük bir süratle azalmakta

EGİAD olarak bu periyot Sürdürülebilirlik, Döngüsel İktisat ve İklim Değişikliği başlıklarını sıklıkla lisana getirdiklerini hatırlatan Yelkenbiçer, aslında iç içe olan ve birbirinin hem nedeni hem de sonucu olan bu kavramların üzerinde durmaya devam edeceklerinin iletisini verdi. Paris İklim mutabakatını her mecrada gerek yazılı gerek görsel medya aracılığı ile daima gündemde tuttuklarını hatırlatan Yelkenbiçer şu halde konuştu: “Kaynak kullanımına bağlı olarak artan atıklar çeşitli sıkıntıları beraberinde getirmektedir. Dünyamızın sonlu kaynakları büyük bir süratle azalmakta ve iklim değişikliğinin kaçınılmaz sonuçları dikkat alımlı bir halde görülmektedir. Giderek artan etraf kirliliği ve iklim krizi nedeniyle ülkeler çeşitli tahliller aramaya başlamıştır. Üretim sisteminde oluşan her atığın tekrar değerlendirildiği, bu sayede hammadde maliyetinin minimize edildiği, kaynak verimliliğinin ise en üst seviyede tutulduğu, sürdürülebilir bir üretim modeli olan döngüsel iktisat bu tahlillerin başında gelmektedir. Birçok ülke döngüsel iktisat ile ilgili siyasetler geliştirmektedir. Bizim de ülke olarak bu hususta çok çalışmamız gerektiği ortadadır. Paris mutabakatı da bu manada aslında yalnızca bir başlangıçtır asıl işimiz artık başlıyor demek yerinde olacaktır.”

EGİAD Melekleri Yatırımı Fazla Besin, Döngüsel İktisatta

Döngüsel İktisada katkı manasında, büyük sanayi kuruluşlarından start up’lara kadar olan yelpazede ve günlük hayatımızda ferdî tedbirlere kadar yapılacak birçok faaliyet bulunduğunu hatırlatan Yelkenbiçer, yatırımcısı olduğu EGİAD Melekleri’nin döngüsel iktisada katkı sağlayan bir yatırıma imza atmış olduğunu da vurguladı. EGİAD Melekleri’nin yatırımlarından olan Fazla Besin teşebbüsünün, besin tedarik zincirinde oluşan atığın 2030 yılına kadar 50 azaltılması için teknoloji tabanlı tahliller oluşturduğunu tabir etti. Yelkenbiçer, Fazla Gıda’nın, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından desteklenen Accelerate 2030 Hızlandırma Programı’nda dünyadan 9 tesir odaklı teşebbüsten biri seçildiğini aktararak, “Sadece Türkiye’de değil dünyada da aktif biçimde besin atığı ve açlık ile uğraşta sağladığı teknoloji altyapısı ile tahlil üretmektedir. Fazla Besin, satılamayan ve bu sebeple âtıl duruma düşen fazla besinlerin finansal, çevresel ve toplumsal açıdan en gerçek halde değerlendirilmesini sağlar. Firmalar satamadıkları fazla besinleri sisteme son tüketim tarihi, kalite blokaj yanılgısı, lokasyon üzere çeşitli kriterler ile birlikte giriş yaparlar ve dijital altyapı sayesinde bu eserlerin en süratli biçimde hakikat kanal aracılığıyla satılması, bağışlanması ya da geri dönüşüme kazandırılması sağlanır. Aslında epeyce kolay ve temel birtakım adımlarla israfın önlenmesi ve iktisada döngüsel bakış açısıyla katkı yapmak mümkün. Kıymetli olan iş dünyası olarak bizlerin bu bakış açısını; ideolojiyi içselleştirmemiz ve ona nazaran aksiyon almamız. Daha yaşanabilir bir dünyayı bizden sonraki kuşağa bırakabilmeyi ümit ediyorum” dedi.

Bu yılın kaynaklarını tükettik

D Cube’un kurucu ortağı Gülcan Ergün ise, Doğrusal Ekonomi’nin işleyişi ile Döngüsel Ekonomi’nin gerekliliklerini aktardı. Sıfır Atık yönetmeliğindeki değişimleri de açıklayan Ergün, doğrusal iktisadın, Sanayi Devrimi’nden günümüze kadar uzanan süreçte ekonomik model olarak devam ettiğini tabir etti. Dünya’da yıllık yaklaşık 93 milyar ton materyal kullanımının lakin yüzde 10’unun tekrar kullanıma sunulabildiğini tabir eden Gülcan Ergün, “Kaynak çıkartmanın maliyeti son 20 yılda 3 kattan fazla artmıştır. Dünyanın bize bu yıl sunduğu kaynakları 29 Temmuz itibariyle bitirdik. Gelecek yılın kaynaklarını kullanmaya başladık. Hiçbir ekonomik modelde ya da işletmede kabul edilemez bir durumla karşı karşıyayız. Dünya nüfusunun 2050 yılında mevcut duruma nazaran yüzde 28 artması ve 9.7 milyara ulaşması beklenmektedir. Dünya nüfusunun kişi başı kaynak tüketiminin yüzde 71 artması öngörülmektedir. Kaynakların faal kullanımı için gerekli tedbirler alınmazsa, metaller, biyokütle, mineraller ve gibisi kısıtlı kaynaklara olan talep 2014 yılında yıllık 50 milyar ton iken 2050 yılında yıllık 130 milyar tona erişecektir. Bu açıdan Sürdürülebilir Kalkınmanın formülü Döngüsel Ekonomi’dir” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorum Yap