İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Gündem
  3. Davetimiz özgürlükçü, iştirakçi ve çoğulcu demokrasi içindir

Davetimiz özgürlükçü, iştirakçi ve çoğulcu demokrasi içindir

featured

DEVA Partisi Genel Lideri Ali Babacan ile Hukuk ve Adalet Siyasetleri Lideri Mustafa Yeneroğlu, DEVA Partisi Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısıyla partinin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem teklifini açıkladı.

“Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’in ülkemizi içinde bulunduğu çoklu kriz ortamından çıkartacak en değerli araç olduğuna inanıyoruz” diyen Babacan şu sözleri kullandı:

‘Demokratik gerileme sürecindeyiz’

“Bu topraklarda 100 yılı aşkın müddettir devam eden bir demokrasi anlayışı, şuuru var. Esaslı demokrasi tarihimiz, sayısız badireler atlattı. Bugün ise farklı bir demokratik gerileme sürecinin içindeyiz. Bizler, DEVA Partisi takımları olarak, ülkemizin bu ‘gerileme’ periyodunun akabinde bir ‘çöküş’ devrine girmesine müsaade etmemek için yola çıktık. Yüzüncü yaşına yaklaşan cumhuriyetimiz için önerdiğimiz yeni sistemde; bize güç veren, milletimizin, her daim, demokrasiden yana duran bir ferasetle hareket etmesidir.”

‘Davetimiz demokrasimizi ayağa kaldırmak içindir’

Güçlü yasama, güçlü yürütme ve güçlü yargı vurgusu yapan Babacan kelamlarını şöyle sürdürdü:

“Türkiye’yi güçlendirilmiş parlamenter sisteme davet ediyoruz. Davetimiz; özgürlükçü, iştirakçi ve çoğulcu demokrasi içindir. Davetimiz; demokrasiyi bütün kurum ve kurallarıyla yaşatan, kuvvetler ayrılığını tesis ederek, faal istikrar ve denetleme düzeneklerini güçlendiren orijinal bir model içindir. Davetimiz; tam demokrasi içindir. Davetimiz; yepisyeni bir toplumsal mutabakat sağlayarak, demokrasimizi ayağa kaldırmak içindir.”

‘Vatandaşlarımızı, demokratik gerilemeyi durdurmaya davet ediyoruz’

“Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem davetimiz toplumun tüm kesimlerinedir. Tüm vatandaşlarımızı, bu demokratik gerilemeyi durdurmaya davet ediyoruz. Halkımızı; adil, özgürlükçü, eşitlikçi bir Türkiye’yi daima birlikte inşa etmeye davet ediyoruz. Ülkemizin yarınlarıyla ilgili böylesine kapsamlı bir çalışmayı yürütürken, kesinlikle iştirakçi bir süreç işletmek zorundayız. Geniş çevrelerle istişare etmek zorundayız. Geniş bir siyasi ve toplumsal mutabakat arayışını içtenlikle sürdürmek zorundayız.”

‘Amacımız geçmişte uygulanan sistemlere dönmek değildir’

“Amacımız asla geçmişte uygulanan tekçi, merkeziyetçi, çoğunlukçu ve vesayetçi sistemlere geri dönmek değildir. Eski sistemin, eksik demokrasisiyle yetinmeyeceğiz. Kâğıt üstünde parlamenter sistem olan, fakat uygulamada, hak ve özgürlüklerimizi gasp eden, idarede daima krizlere yol açan eski sistemi de elimizin zıddıyla itiyoruz. Kim ‘eskiye dönüş’ diyorsa palavra söylüyor.”

‘AİHM ve AYM kararlarının yerine getirilmesini garantiye alacağız’

“Ötekileştirme hissi doğuran tüm uygulamalara son vereceğiz. Söz, toplanma ve örgütlenme özgürlüklerinin önündeki bütün manileri kaldıracağız. Basın özgürlüğünü üniversal ölçülerde teminat altına alacağız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararların, derhal yerine getirilmesini garanti altına alacağız.”

‘Yürütmenin yasama üzerinde kurduğu tahakkümü kıracağız’

“Gazi Meclisimizi ayağa kaldıracağız. Meclisimize prestijini iade edeceğiz, eskisinden güçlü hale getireceğiz. Yürütmenin yasama üzerinde kurduğu tahakkümü kıracağız. Meclisin yasama ve denetleme işlevlerini faal bir biçimde yerine getirmesini sağlayacağız. Kanun üretim sürecini demokratikleştireceğiz. Meclisin yürütmeyi denetleme yetkisini güçlendireceğiz. Meclisin bütçe hakkını teminat altına alacağız.”

‘Partili cumhurbaşkanlığı uygulamasına son vereceğiz’

“Yasamayı güçlendirirken, yürütmeyi zayıflatmayacağız. İstikrarlı bir idare sağlamak gayesiyle cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanlardan oluşan bir yürütme organı oluşturacağız. Yürütmeye dair icrai yetkilerin bakanlar heyeti tarafından kullanılmasını sağlayacağız. Cumhurbaşkanını temsili yetkilerle donatacağız. Partili cumhurbaşkanı uygulamasına son vereceğiz.”

‘AYM’ye kişisel müracaat hakkının kapsamını genişleteceğiz’

“Siyasi iktidarın yargıya müdahale kapılarını derhal kapatacağız. Demokratik siyasal sistemin merkezinde yer alan Anayasa Mahkemesi’nin aktifliğini artırmak ve bağımsızlığını güçlendirmek emeliyle yapısal değişikliklere gideceğiz. Mahkemeye ferdî müracaat hakkının kapsamını genişleterek temel hak ve özgürlükleri daha güçlü bir biçimde koruyacağız.”

Babacan’ın akabinde konuşan Mustafa Yeneroğlu ise öngördükleri sistemin temelinin güçlü birey ve güçlü sivil toplum olduğunu vurguladı. Yeneroğlu şunları söyledi:

‘Cumhurbaşkanı’na bir periyot, yedi yıl kuralı’

“Cumhurbaşkanının hem toplumun farklı kısımları hem de Meclis’teki partiler karşısındaki tarafsızlığını tam manasıyla sağlayabilmek için sadece bir periyot ve yedi yıl için seçilmesi kuralını temel alıyoruz.”

‘Cumhurbaşkanının kanunları veto yetkisine son vereceğiz’

“Torba kanun uygulamasına ve Cumhurbaşkanının kanunları veto yetkisine son vereceğiz. Kanun teklif ve tasarılarının komitelerde görüşülmesi esnasında, sivil toplumun, meslek kuruluşlarının ve uzmanların görüşlerine başvurulmasını mecburî kılacağız.”

‘HYK, HSK ve AYM üye adaylarına kamuya açık mülakat’

“Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun ‘Hakimler Yüksek Kurulu” ve ‘Savcılar Yüksek Kurulu’ olarak ikiye ayrılmasını ve bu şuraların üyelerinin en az yarısının TBMM tarafından seçilmesini öngörmekteyiz. Anayasa Mahkemesi üyelerinin en az yarısının Meclis tarafından nitelikli çoğunlukla seçilmesini temel alacağız. Yargıçlar Yüksek Konseyi, Savcılar Yüksek Heyeti ve Anayasa Mahkemesinin TBMM tarafından seçilecek adaylarını da kamuya açık mülakata tabi tutacağız.”

‘Hükûmetin kurulmasını kolaylaştırıp, düşürülmesini zorlaştıracağız’

“Hükûmetin kurulmasını kolaylaştırıp, düşürülmesini ise güçleştirecek düzenekler geliştireceğiz. Bakanlara daha çok yetkiyle birlikte daha çok sorumluluk vereceğiz. Gensoru prosedürünü kabul ederek bu usulü hükûmet istikrarsızlığına yol açmayacak biçimde düzenleyeceğiz.”

‘Kayyum uygulamasına son vereceğiz’

“Halkın oylarını yok sayan kayyum uygulamasına son vereceğiz. Mahallî idarelerin seçilmiş organlarının süreksiz olarak misyondan alınmaları kararında yetkinin yargı organında olmasını sağlayacağız. Süreksiz olarak vazifeden alınma kararlarında İçişleri Bakanı tarafından yapılacak müracaatların Danıştay tarafından karara bağlandığı bir süreç öngöreceğiz. Bu kararın verilmesi halinde seçilmiş belediye lideri vazifeye dönene kadar yahut seçimlere kadar lidere vekâlet edecek kişinin belediye meclislerince belirlenmesini temel alacağız.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorum Yap